Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 8 juli 2021

18:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
K.W.T. van Soest
Toelichting

Deze openbare vergadering vindt plaats in de raadzaal, vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen zonder publiek.
U kunt de openbare streaming volgen via deze link:
https://bit.ly/2RZ27Jv

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:35 - 00:03:56 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:03:56 - 00:03:57 - G.H.J. (Gérard) Kusters
00:03:57 - 00:03:58 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:05:25 - 00:06:09 - A.G.M. (Twan) Stiphout
00:06:09 - 00:06:32 - P.F. (Frans) van der Zande
00:06:32 - 00:06:48 - A.G.M. (Twan) Stiphout
00:06:48 - 00:07:23 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:07:23 - 00:07:36 - P.F. (Frans) van der Zande
00:07:36 - 00:07:56 - J.A.T.M. (Han) Welbers
00:07:56 - 00:10:17 - K.W.T. (Karel) van Soest

Derden kunnen over op de agenda vermelde onderwerpen hier gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier. (art. 14 Rvo)

00:10:21 - 00:14:12 - A. (Ad) de Ponti
00:14:12 - 00:14:27 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:14:27 - 00:14:34 - P.F. (Frans) van der Zande
00:14:44 - 00:14:54 - A. (Ad) de Ponti
00:14:54 - 00:15:38 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:15:42 - 00:20:31 - R. (Rianne) Willems
00:20:31 - 00:21:23 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:21:28 - 00:31:17 - F. (Frans) van Kempen
00:31:17 - 00:32:06 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:32:06 - 00:32:56 - P. (Peter) Loeffen
00:40:28 - 00:42:08 - K.W.T. (Karel) van Soest

Raadsleden dienen het onderwerp en de strekking van de vraag op de woensdag, voorafgaand aan de raadsvergadering, voor 12.00 uur via de griffier bij de voorzitter te melden. Geen interrupties of moties toegestaan. (art. 37 Rvo)

00:42:20 - 00:46:02 - G.D.W. (Corine) Jeckmans-van den Bungelaar
00:46:02 - 00:46:09 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:46:30 - 00:55:42 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
00:55:42 - 00:56:23 - A.G.M. (Twan) Stiphout
00:56:23 - 00:56:44 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
00:56:44 - 00:56:46 - A.G.M. (Twan) Stiphout
01:01:43 - 01:01:45 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:01:46 - 01:02:26 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
01:02:26 - 01:02:48 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:02:49 - 01:03:49 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
01:03:49 - 01:03:56 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:03:56 - 01:03:58 - G.D.W. (Corine) Jeckmans-van den Bungelaar
01:05:03 - 01:05:54 - K.W.T. (Karel) van Soest

De agendacommissie doet namens het presidium voorstellen m.b.t. de afdoening van de ingekomen stukken. Aansluitend aan dit onderdeel kunnen door de vragenstellers nadere inlichtingen gevraagd worden over de door het college gegeven antwoorden op schriftelijke vragen. Concrete tekstwijzigingen voor een verslag dienen voorafgaand aan de raadsvergadering via e-mail te worden ingediend bij de griffier. (art. 23, 24 en 35 Rvo)

01:05:54 - 01:06:49 - P.F. (Frans) van der Zande

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Vanuit het College van Gedeputeerde Staten is de raad middels het schrijven van 21 april 2021 de vraag voorgelegd of zij gehoord wensen te worden inzake het inpassingsplan 'Opwaardering Maaslijn'. Dit is besproken in de agendacommissie, welke hierover informatie heeft ingewonnen bij het college van B&W (zie bijgevoegd memo). Het presidium heeft dit samen met de door de griffie opgestelde conceptbrief (bijgevoegd) bezien.

01:06:49 - 01:07:54 - P.F. (Frans) van der Zande
01:07:54 - 01:09:06 - K.W.T. (Karel) van Soest

Bespreking van actualiteiten en rapportage over de hoofdzaken en relevante beleidswijzigingen uit (bestuurs)vergaderingen van verbonden partijen. Dit kunnen mededelingen aan de raad zijn door de vertegenwoordigers over actuele zaken dan wel vragen vanuit de raad aan de vertegenwoordigers daarover.

01:09:06 - 01:09:19 - J.W.M. (Jan) Stoffelen
01:11:30 - 01:11:37 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:11:37 - 01:11:41 - A.G.M. (Twan) Stiphout
01:11:41 - 01:13:02 - K.W.T. (Karel) van Soest

(2021-R-510)

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-515)
Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-512)
Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-518)
Wnd. portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-521)
Wnd. portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-522)
Wnd. portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-520)
Wnd. portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Resultaat stemming

Fracties kunnen beknopt aangeven waarom zij voor of tegen het voorstel zijn. Hiervan wordt aantekening gemaakt en hierover wordt niet beraadslaagd.

(RIS 2021-R-532)
Portefeuillehouder K.W.T. van Soest

Naar aanleiding van de bespreking in de commissievergadering van 1 juli 2021 zijn twee concept raadsbesluiten opgemaakt door de griffie. Deze raadsbesluiten bevatten de twee opties welke het college in het raadsvoorstel noemt (5 en 8) welke op basis van de bespreking mogelijk op steun in de raad kunnen rekenen. Op basis van de bespreking in de raadsvergadering zal worden besloten welk concept raadsbesluit in stemming wordt gebracht.

Resultaat stemming

Bijlagen

01:13:22 - 01:18:28 - A.M. (Fons) van Mil
01:18:28 - 01:18:31 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:18:46 - 01:18:52 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
01:19:40 - 01:19:44 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:19:44 - 01:23:46 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
01:23:46 - 01:23:49 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:24:05 - 01:28:51 - L.J.W.M. (Lian) Nabuurs-Willems
01:28:51 - 01:28:53 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:28:53 - 01:35:28 - J.A.T.M. (Han) Welbers
01:35:28 - 01:35:31 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:35:31 - 01:37:26 - J.P.M. (Jan) van Densen
01:37:26 - 01:40:19 - K.W.T. (Karel) van Soest

(RIS 2021-R-526)
Portefeuillehouders diversen

Resultaat stemming

01:50:09 - 01:51:10 - A.G.M. (Twan) Stiphout
01:51:10 - 01:51:56 - K.W.T. (Karel) van Soest

(RIS 2021-R-527)
Portefeuillehouders diversen

Resultaat stemming

01:51:56 - 01:52:38 - J.A.T.M. (Han) Welbers
01:52:38 - 01:52:42 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:52:55 - 01:53:05 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
01:53:05 - 01:53:38 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:53:40 - 01:54:25 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
01:54:25 - 01:54:28 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:54:28 - 01:54:31 - J.A.T.M. (Han) Welbers
01:54:31 - 01:54:33 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:54:33 - 01:54:44 - J.A.T.M. (Han) Welbers
01:54:44 - 01:55:03 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:55:13 - 01:55:47 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
01:55:47 - 01:55:56 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:55:56 - 01:55:58 - J.A.T.M. (Han) Welbers
01:56:02 - 01:56:35 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
01:56:35 - 01:57:13 - K.W.T. (Karel) van Soest

(RIS 2021-R-528)
Portefeuillehouders diversen

Resultaat stemming

01:57:13 - 01:57:47 - P.F. (Frans) van der Zande
01:57:47 - 01:58:00 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:58:00 - 01:58:03 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
01:58:25 - 01:59:42 - K.W.T. (Karel) van Soest

(RIS 2021-R-523)
Portefeuillehouder B.A.M. de Bruin-van Vught

Resultaat stemming

01:59:42 - 02:01:12 - J. (Jaap) van Densen
02:01:12 - 02:02:36 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
02:02:36 - 02:02:39 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:02:46 - 02:08:27 - G.H.J. (Gérard) Kusters
02:08:27 - 02:08:30 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:08:30 - 02:12:29 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:12:29 - 02:12:32 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:12:32 - 02:13:16 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
02:13:16 - 02:13:20 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:13:33 - 02:15:51 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
02:15:51 - 02:15:53 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:15:53 - 02:17:13 - A.G.M. (Twan) Stiphout
02:17:13 - 02:17:15 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:17:15 - 02:18:08 - T.O. (Thomas) van der Meer
02:18:08 - 02:18:14 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:18:15 - 02:20:43 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
02:20:43 - 02:20:54 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:20:54 - 02:21:11 - J. (Jaap) van Densen
02:21:11 - 02:21:33 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:21:33 - 02:21:56 - G.H.J. (Gérard) Kusters
02:24:35 - 02:24:38 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:24:38 - 02:24:46 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:24:51 - 02:24:52 - G.H.J. (Gérard) Kusters
02:24:52 - 02:24:52 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:24:53 - 02:25:10 - G.H.J. (Gérard) Kusters
02:25:10 - 02:25:16 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:25:16 - 02:25:36 - A.G.M. (Twan) Stiphout
02:25:36 - 02:25:40 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:25:40 - 02:25:54 - A.G.M. (Twan) Stiphout
02:25:55 - 02:25:57 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:26:32 - 02:26:39 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:26:39 - 02:27:10 - P.F. (Frans) van der Zande
02:27:10 - 02:27:41 - T.O. (Thomas) van der Meer
02:27:41 - 02:27:49 - P.F. (Frans) van der Zande
02:27:49 - 02:27:52 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:28:39 - 02:28:43 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:29:11 - 02:29:13 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
02:29:14 - 02:29:23 - G.H.J. (Gérard) Kusters
02:29:23 - 02:29:29 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:29:29 - 02:31:03 - P.F. (Frans) van der Zande
02:31:03 - 02:31:12 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:31:12 - 02:31:24 - A.G.M. (Twan) Stiphout
02:31:24 - 02:31:26 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:31:26 - 02:31:27 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:31:27 - 02:31:34 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:31:34 - 02:31:43 - A.G.M. (Twan) Stiphout
02:32:12 - 02:32:17 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:32:17 - 02:32:24 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:33:05 - 02:33:12 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:33:17 - 02:34:10 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
02:34:12 - 02:34:17 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:34:19 - 02:34:41 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
02:34:41 - 02:34:45 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:34:45 - 02:34:48 - G.H.J. (Gérard) Kusters
02:37:00 - 02:37:36 - P.F. (Frans) van der Zande
02:37:36 - 02:37:37 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:37:37 - 02:39:05 - T.O. (Thomas) van der Meer
02:39:05 - 02:39:10 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:39:10 - 02:39:50 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
02:39:51 - 02:40:00 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:40:00 - 02:40:04 - G.H.J. (Gérard) Kusters
02:40:43 - 02:40:49 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
02:41:15 - 02:42:31 - G.H.J. (Gérard) Kusters
02:42:31 - 02:42:42 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:42:47 - 02:43:32 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
02:43:32 - 02:43:37 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:43:46 - 02:44:11 - A.G.M. (Twan) Stiphout
02:44:11 - 02:44:20 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:44:20 - 02:44:26 - T.O. (Thomas) van der Meer
02:44:26 - 02:44:35 - A.G.M. (Twan) Stiphout
02:44:35 - 02:44:49 - T.O. (Thomas) van der Meer
02:44:49 - 02:52:20 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:52:20 - 02:52:31 - T.O. (Thomas) van der Meer
02:52:31 - 02:52:38 - J. (Jaap) van Densen
02:52:38 - 02:52:50 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:52:54 - 02:53:02 - G.H.J. (Gérard) Kusters
02:53:02 - 02:53:29 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:00:19 - 03:00:56 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
03:00:56 - 03:01:05 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:01:05 - 03:01:49 - J.A.T.M. (Han) Welbers
03:01:49 - 03:01:51 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:01:51 - 03:01:56 - A.G.M. (Twan) Stiphout
03:01:56 - 03:01:58 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:01:58 - 03:02:07 - J. (Jaap) van Densen
03:02:07 - 03:02:15 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:02:15 - 03:02:20 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
03:02:20 - 03:03:44 - K.W.T. (Karel) van Soest

Resultaat stemming

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-525)
Wnd. portefeuillehouder M.W.G. Verstraaten

Resultaat stemming

03:03:44 - 03:04:50 - A.G.M. (Twan) Stiphout
03:04:50 - 03:04:52 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:04:52 - 03:05:26 - J.A.T.M. (Han) Welbers
03:05:26 - 03:05:34 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:05:39 - 03:08:00 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
03:08:00 - 03:08:07 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:08:07 - 03:08:15 - P.F. (Frans) van der Zande
03:08:18 - 03:08:43 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
03:08:43 - 03:08:45 - P.F. (Frans) van der Zande
03:09:05 - 03:09:12 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:09:12 - 03:09:13 - A.G.M. (Twan) Stiphout
03:09:13 - 03:09:20 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:09:20 - 03:10:39 - A.G.M. (Twan) Stiphout
03:10:39 - 03:10:56 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:10:56 - 03:10:58 - J.A.T.M. (Han) Welbers
03:10:59 - 03:11:00 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:11:02 - 03:11:34 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
03:11:34 - 03:13:00 - K.W.T. (Karel) van Soest

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-513)
Portefeuillehouder M.W.G. Verstraaten

Resultaat stemming

03:13:00 - 03:13:18 - A.G.M. (Twan) Stiphout
03:13:18 - 03:13:23 - T.O. (Thomas) van der Meer
03:13:23 - 03:13:24 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:13:24 - 03:13:25 - T.O. (Thomas) van der Meer
03:13:25 - 03:13:30 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:13:30 - 03:14:21 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
03:14:21 - 03:14:23 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:14:23 - 03:15:04 - A.G.M. (Twan) Stiphout
03:15:04 - 03:15:06 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:15:06 - 03:15:58 - P.F. (Frans) van der Zande
03:15:58 - 03:16:02 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:16:02 - 03:16:11 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
03:17:24 - 03:17:26 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:17:26 - 03:17:56 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
03:17:56 - 03:18:55 - K.W.T. (Karel) van Soest

(RIS 2021-R-516)
Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Resultaat stemming

03:18:55 - 03:19:14 - J.A.T.M. (Han) Welbers
03:19:14 - 03:19:15 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:19:27 - 03:20:12 - G.D.W. (Corine) Jeckmans-van den Bungelaar
03:20:12 - 03:20:47 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:21:00 - 03:21:05 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
03:21:09 - 03:21:22 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
03:21:24 - 03:21:32 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:21:32 - 03:21:44 - G.D.W. (Corine) Jeckmans-van den Bungelaar
03:21:45 - 03:21:47 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:21:54 - 03:23:31 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
03:23:31 - 03:23:54 - K.W.T. (Karel) van Soest

(RIS 2021-R-533)
Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Resultaat stemming

03:23:54 - 03:26:22 - A.G.M. (Twan) Stiphout
03:26:22 - 03:26:54 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:26:54 - 03:28:15 - J.A.T.M. (Han) Welbers
03:28:15 - 03:28:17 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:28:17 - 03:29:22 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
03:29:22 - 03:29:27 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:29:27 - 03:29:35 - P.F. (Frans) van der Zande
03:29:35 - 03:29:38 - A.G.M. (Twan) Stiphout
03:29:38 - 03:31:04 - P.F. (Frans) van der Zande
03:31:04 - 03:31:19 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:32:46 - 03:32:47 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
03:32:47 - 03:33:08 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:33:08 - 03:33:22 - J. (Jaap) van Densen
03:33:22 - 03:33:24 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:33:24 - 03:34:13 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
03:34:13 - 03:34:41 - K.W.T. (Karel) van Soest

(RIS 2021-R-519)
Wnd. portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Resultaat stemming

03:34:42 - 03:34:48 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:34:48 - 03:34:56 - T.O. (Thomas) van der Meer
03:34:56 - 03:34:58 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:34:58 - 03:35:01 - A.G.M. (Twan) Stiphout
03:35:01 - 03:35:03 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:35:03 - 03:35:16 - P.F. (Frans) van der Zande
03:35:16 - 03:35:22 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:35:31 - 03:37:57 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
03:37:57 - 03:37:58 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:37:58 - 03:39:09 - T.O. (Thomas) van der Meer
03:39:10 - 03:40:03 - P.F. (Frans) van der Zande
03:40:03 - 03:40:09 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:40:09 - 03:40:13 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
03:40:28 - 03:40:34 - P.F. (Frans) van der Zande
03:40:34 - 03:40:35 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:40:35 - 03:40:49 - P.F. (Frans) van der Zande
03:40:49 - 03:41:11 - K.W.T. (Karel) van Soest

De motie is ingetrokken.

03:41:11 - 03:41:38 - A.G.M. (Twan) Stiphout
03:41:38 - 03:41:53 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:41:53 - 03:44:08 - A.G.M. (Twan) Stiphout
03:44:08 - 03:44:23 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:44:23 - 03:45:43 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
03:45:43 - 03:47:03 - T.O. (Thomas) van der Meer
03:47:03 - 03:47:04 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:47:04 - 03:48:01 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
03:48:01 - 03:48:02 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:48:02 - 03:49:38 - P.F. (Frans) van der Zande
03:49:38 - 03:49:42 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:49:42 - 03:50:53 - J. (Jaap) van Densen
03:50:53 - 03:52:13 - A.G.M. (Twan) Stiphout
03:52:13 - 03:52:27 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:52:27 - 03:52:30 - A.G.M. (Twan) Stiphout
03:52:30 - 03:52:32 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:52:36 - 03:53:20 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
03:53:20 - 03:53:41 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:53:41 - 03:54:13 - A.G.M. (Twan) Stiphout
03:54:17 - 03:54:41 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
03:54:41 - 03:55:03 - A.G.M. (Twan) Stiphout
03:55:03 - 03:55:10 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:55:10 - 03:55:16 - P.F. (Frans) van der Zande
03:55:16 - 03:56:47 - K.W.T. (Karel) van Soest