Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 27 mei 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Digitaal / Microsoft Teams
Voorzitter
K.W.T. van Soest
Toelichting

De openbare livestream is te volgen via deze link:
https://bit.ly/3fjA5Bq

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:31 - 00:07:54 - K.W.T. (Karel) van Soest

Derden kunnen over op de agenda vermelde onderwerpen hier gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier. (art. 14 Rvo)

Raadsleden dienen het onderwerp en de strekking van de vraag op de woensdag, voorafgaand aan de raadsvergadering, voor 12.00 uur via de griffier bij de voorzitter te melden. Geen interrupties of moties toegestaan. (art. 37 Rvo)

00:08:56 - 00:11:33 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
00:11:39 - 00:12:28 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
00:12:36 - 00:12:41 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
00:12:43 - 00:13:08 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
00:13:28 - 00:15:54 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
00:15:55 - 00:16:19 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
00:16:20 - 00:17:40 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
00:17:40 - 00:17:46 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
00:17:56 - 00:18:46 - G.D.W. (Corine) Jeckmans-van den Bungelaar
00:18:47 - 00:19:42 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
00:19:42 - 00:19:50 - G.D.W. (Corine) Jeckmans-van den Bungelaar
00:20:00 - 00:21:45 - J.A.T.M. (Han) Welbers
00:21:50 - 00:27:27 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
00:27:31 - 00:27:40 - J.A.T.M. (Han) Welbers
00:27:40 - 00:28:41 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
00:28:41 - 00:29:20 - J.A.T.M. (Han) Welbers
00:29:20 - 00:29:53 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten

De agendacommissie doet namens het presidium voorstellen m.b.t. de afdoening van de ingekomen stukken. Aansluitend aan dit onderdeel kunnen door de vragenstellers nadere inlichtingen gevraagd worden over de door het college gegeven antwoorden op schriftelijke vragen. Concrete tekstwijzigingen voor een verslag dienen voorafgaand aan de raadsvergadering via e-mail te worden ingediend bij de griffier. (art. 23, 24 en 35 Rvo)

00:30:17 - 00:31:01 - K.W.T. (Karel) van Soest

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

00:31:01 - 00:32:37 - L.J.W.M. (Lian) Nabuurs-Willems
00:32:50 - 00:33:34 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
00:33:40 - 00:34:14 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
00:34:14 - 00:34:17 - L.J.W.M. (Lian) Nabuurs-Willems

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Bespreking van actualiteiten en rapportage over de hoofdzaken en relevante beleidswijzigingen uit (bestuurs)vergaderingen van verbonden partijen. Dit kunnen mededelingen aan de raad zijn door de vertegenwoordigers over actuele zaken dan wel vragen vanuit de raad aan de vertegenwoordigers daarover.

00:34:28 - 00:34:39 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:34:39 - 00:35:07 - J.W.M. (Jan) Stoffelen
00:36:13 - 00:37:16 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen

Bij de agendapunten a, b, c, e, f en g zijn conceptbrieven inhoudende een reactie en bij d, h en i inhoudende een zienswijze namens de raad ten aanzien van de begroting 2022 toegevoegd.

00:37:25 - 00:38:20 - K.W.T. (Karel) van Soest

(RIS 2021-R-494)
Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-501)
Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-505)
Portefeuillehouder M.W.G. Verstraaten

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-508)
Portefeuillehouder K.W.T. van Soest

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-503)
Portefeuillehouder K.W.T. van Soest

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-504)
Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-511)
Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-517)
Portefeuillehouder M.W.G. Verstraaten

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-507)
Portefeuillehouder M.W.G. Verstraaten

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-490)
Portefeuillehouder M.W.G. Verstraaten

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-500)
Portefeuillehouder B.A.M. de Bruin-van Vught

Resultaat stemming

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-493)
Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-506)
Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-487)
Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-498)
Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Resultaat stemming

Fracties kunnen beknopt aangeven waarom zij voor of tegen het voorstel zijn. Hiervan wordt aantekening gemaakt en hierover wordt niet beraadslaagd.

(RIS 2021-R-499)
Portefeuillehouder M.W.G. Verstraaten

Resultaat stemming

00:38:20 - 00:39:22 - A.G.M. (Twan) Stiphout
00:39:22 - 00:40:46 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
00:41:08 - 00:41:37 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:41:41 - 00:42:54 - P.F. (Frans) van der Zande
00:42:54 - 00:47:37 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
00:47:43 - 00:49:14 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
00:49:20 - 00:51:36 - T.O. (Thomas) van der Meer
00:51:41 - 00:53:56 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
00:54:02 - 00:54:56 - J.P.M. (Jan) van Densen
00:55:00 - 00:55:13 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
00:55:13 - 00:55:47 - J.P.M. (Jan) van Densen
00:55:49 - 00:56:02 - T.O. (Thomas) van der Meer
00:56:06 - 00:57:15 - P.F. (Frans) van der Zande
00:58:34 - 00:58:55 - J.A.T.M. (Han) Welbers
00:58:55 - 00:59:20 - P.F. (Frans) van der Zande
00:59:20 - 01:00:35 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
01:00:44 - 01:01:18 - J.P.M. (Jan) van Densen
01:01:18 - 01:02:43 - T.O. (Thomas) van der Meer
01:02:46 - 01:03:04 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:03:04 - 01:03:09 - A.G.M. (Twan) Stiphout
01:03:12 - 01:03:14 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:03:14 - 01:03:30 - A.G.M. (Twan) Stiphout
01:03:42 - 01:04:07 - T.O. (Thomas) van der Meer
01:04:11 - 01:04:54 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
01:06:01 - 01:07:41 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
01:07:49 - 01:11:28 - P.F. (Frans) van der Zande
01:25:49 - 01:25:52 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
01:28:31 - 01:29:15 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
01:30:11 - 01:30:44 - A.G.M. (Twan) Stiphout
01:30:44 - 01:30:46 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
01:30:46 - 01:32:09 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
01:32:13 - 01:33:03 - T.O. (Thomas) van der Meer
01:33:08 - 01:34:37 - P.F. (Frans) van der Zande
01:34:47 - 01:34:52 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
01:36:53 - 01:37:39 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
01:38:01 - 01:38:25 - A.G.M. (Twan) Stiphout
01:38:48 - 01:39:49 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:39:52 - 01:40:26 - P.F. (Frans) van der Zande
01:40:33 - 01:40:36 - J.P.M. (Jan) van Densen
01:41:27 - 01:42:24 - P.F. (Frans) van der Zande
01:42:29 - 01:43:17 - J.P.M. (Jan) van Densen
01:43:18 - 01:43:43 - P.F. (Frans) van der Zande
01:43:44 - 01:44:47 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:44:49 - 01:45:12 - J.P.M. (Jan) van Densen
01:45:13 - 01:48:33 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:48:51 - 01:50:27 - J.A.T.M. (Han) Welbers
01:51:09 - 01:52:02 - L.J.W.M. (Lian) Nabuurs-Willems
01:52:07 - 01:52:52 - J.B. (Johan) Koelman
01:53:00 - 01:55:59 - A.M. (Fons) van Mil
01:56:09 - 01:57:18 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
01:57:27 - 01:57:36 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
01:57:38 - 01:58:55 - A.M. (Fons) van Mil
01:59:41 - 02:00:12 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:00:19 - 02:00:40 - T.O. (Thomas) van der Meer

RIS 2021-R-514
Portefeuillehouder B.A.M. de Bruin-van Vught

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

RIS 2021-R-524
Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-496)
Portefeuillehouder B.A.M. de Bruin-van Vught

Resultaat stemming

02:00:42 - 02:01:47 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:01:47 - 02:02:22 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
02:02:30 - 02:03:30 - L.J.W.M. (Lian) Nabuurs-Willems
02:03:34 - 02:05:11 - A.G.M. (Twan) Stiphout
02:05:21 - 02:07:32 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
02:07:32 - 02:11:42 - G.H.J. (Gérard) Kusters
02:12:09 - 02:12:14 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:12:14 - 02:12:38 - G.H.J. (Gérard) Kusters
02:12:38 - 02:14:59 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:14:59 - 02:15:41 - J.P.M. (Jan) van Densen
02:15:47 - 02:17:42 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
02:17:42 - 02:20:16 - P.F. (Frans) van der Zande
02:20:21 - 02:21:08 - J.B. (Johan) Koelman
02:21:20 - 02:22:39 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:22:43 - 02:27:33 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
02:27:38 - 02:28:14 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:28:33 - 02:35:04 - P.F. (Frans) van der Zande
02:46:23 - 02:47:40 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
02:47:43 - 02:48:16 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:48:20 - 02:49:09 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
02:49:47 - 02:51:12 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
02:51:19 - 02:52:12 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:52:15 - 02:54:53 - G.H.J. (Gérard) Kusters
02:55:00 - 02:55:54 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
02:55:59 - 02:56:49 - P.F. (Frans) van der Zande
02:56:53 - 02:57:23 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
02:57:48 - 02:59:05 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
02:59:10 - 03:01:01 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
03:01:05 - 03:02:28 - G.H.J. (Gérard) Kusters
03:02:33 - 03:03:14 - J.A.T.M. (Han) Welbers
03:03:20 - 03:04:41 - J.P.M. (Jan) van Densen
03:04:57 - 03:05:14 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
03:07:05 - 03:09:57 - A.G.M. (Twan) Stiphout

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-497)
Portefeuillehouder B.A.M. de Bruin-van Vught

Resultaat stemming

03:09:57 - 03:11:33 - A.G.M. (Twan) Stiphout
03:11:37 - 03:12:39 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
03:12:43 - 03:13:51 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
03:13:56 - 03:16:07 - J.A.T.M. (Han) Welbers
03:16:12 - 03:17:42 - P.F. (Frans) van der Zande
03:17:48 - 03:18:34 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
03:18:45 - 03:20:33 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
03:20:38 - 03:20:46 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
03:20:47 - 03:21:10 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
03:21:20 - 03:22:11 - A.G.M. (Twan) Stiphout
03:22:16 - 03:29:51 - J.P.M. (Jan) van Densen
03:30:15 - 03:33:16 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
03:33:22 - 03:35:35 - A.G.M. (Twan) Stiphout
03:35:40 - 03:36:04 - J.A.T.M. (Han) Welbers
03:36:09 - 03:39:57 - P.F. (Frans) van der Zande

Resultaat stemming

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-486)
Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Resultaat stemming

03:40:43 - 03:42:02 - J.P.M. (Jan) van Densen
03:42:02 - 03:43:17 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
03:43:17 - 03:43:33 - J.P.M. (Jan) van Densen
03:43:33 - 03:44:02 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
03:44:02 - 03:44:31 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren