Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 9 december 2021

19:30 - 21:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
K.W.T. van Soest
Toelichting

Vanwege de huidige coronamaatregelen vindt de vergadering plaats zonder publiek.

U kunt de openbare streaming volgen via deze link: https://bit.ly/320EXqI

Uitzending

Agendapunten

00:02:55 - 00:03:10 - P.F. (Frans) van der Zande
00:03:10 - 00:03:22 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:03:22 - 00:03:31 - A.G.M. (Twan) Stiphout
00:03:31 - 00:04:09 - K.W.T. (Karel) van Soest

Derden kunnen over op de agenda vermelde onderwerpen hier gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier. (art. 14 Rvo)

Raadsleden dienen het onderwerp en de strekking van de vraag op de woensdag, voorafgaand aan de raadsvergadering, voor 12.00 uur via de griffier bij de voorzitter te melden. Geen interrupties of moties toegestaan. (art. 37 Rvo)

00:04:16 - 00:04:53 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
00:05:03 - 00:05:51 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
00:05:55 - 00:05:59 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
00:06:01 - 00:06:14 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
00:06:18 - 00:06:36 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
00:06:38 - 00:07:05 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
00:07:29 - 00:07:41 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:07:41 - 00:07:46 - J.B. (Johan) Koelman
00:07:46 - 00:07:49 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:07:49 - 00:08:40 - J.B. (Johan) Koelman
00:08:40 - 00:08:45 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:09:07 - 00:10:14 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
00:10:14 - 00:10:15 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:10:15 - 00:10:43 - J.B. (Johan) Koelman
00:10:45 - 00:10:46 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:10:47 - 00:11:09 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
00:11:09 - 00:11:54 - J.B. (Johan) Koelman
00:12:03 - 00:12:21 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
00:12:21 - 00:12:23 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:12:23 - 00:12:43 - P.F. (Frans) van der Zande
00:12:43 - 00:12:57 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:12:57 - 00:13:08 - J.B. (Johan) Koelman
00:13:08 - 00:13:20 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:13:20 - 00:14:43 - S.C.M. (Sonja) Stevens-Kremers
00:14:43 - 00:18:34 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:18:34 - 00:19:09 - S.C.M. (Sonja) Stevens-Kremers
00:19:09 - 00:19:34 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:19:34 - 00:19:49 - S.C.M. (Sonja) Stevens-Kremers
00:19:49 - 00:20:21 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:20:21 - 00:21:28 - J.A.T.M. (Han) Welbers
00:21:28 - 00:21:31 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:21:59 - 00:24:28 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
00:24:28 - 00:24:31 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:24:31 - 00:24:44 - J.A.T.M. (Han) Welbers
00:24:53 - 00:25:13 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
00:25:13 - 00:25:15 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
00:25:15 - 00:25:19 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:25:19 - 00:26:01 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
00:26:01 - 00:26:03 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:26:06 - 00:26:21 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
00:26:21 - 00:26:40 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
00:26:46 - 00:26:47 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
00:27:25 - 00:27:38 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
00:27:44 - 00:27:56 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
00:27:56 - 00:27:57 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:27:57 - 00:28:39 - J.A.T.M. (Han) Welbers
00:28:41 - 00:28:42 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:29:39 - 00:29:46 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
00:29:51 - 00:30:04 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
00:30:04 - 00:30:06 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:30:06 - 00:30:22 - J.A.T.M. (Han) Welbers
00:30:55 - 00:31:13 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:31:13 - 00:32:52 - J.A.T.M. (Han) Welbers
00:32:52 - 00:36:12 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:36:12 - 00:36:51 - J.A.T.M. (Han) Welbers
00:36:51 - 00:37:46 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:37:46 - 00:38:07 - J.B. (Johan) Koelman
00:38:07 - 00:38:32 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:38:32 - 00:38:35 - J.A.T.M. (Han) Welbers
00:38:35 - 00:38:43 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:38:43 - 00:39:00 - J.A.T.M. (Han) Welbers
00:39:00 - 00:39:31 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:39:31 - 00:41:58 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
00:41:58 - 00:42:01 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:42:20 - 00:44:38 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
00:44:38 - 00:44:39 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
00:44:39 - 00:44:40 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:44:40 - 00:44:54 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
00:44:54 - 00:45:01 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:45:01 - 00:45:44 - A.M. (Fons) van Mil
00:45:44 - 00:45:45 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:45:45 - 00:45:46 - A.M. (Fons) van Mil
00:46:04 - 00:46:28 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
00:46:28 - 00:46:41 - A.M. (Fons) van Mil
00:47:46 - 00:48:18 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:48:58 - 00:52:14 - L.J.W.M. (Lian) Nabuurs-Willems
00:52:14 - 00:52:47 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:53:05 - 00:53:38 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
00:53:48 - 00:54:28 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:55:44 - 00:56:17 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
00:56:23 - 00:56:55 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:59:57 - 01:00:51 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
01:01:00 - 01:01:16 - L.J.W.M. (Lian) Nabuurs-Willems
01:01:21 - 01:02:24 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
01:02:24 - 01:02:28 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:02:28 - 01:02:37 - A.G.M. (Twan) Stiphout
01:02:37 - 01:04:32 - K.W.T. (Karel) van Soest

De agendacommissie doet namens het presidium voorstellen m.b.t. de afdoening van de ingekomen stukken. Aansluitend aan dit onderdeel kunnen door de vragenstellers nadere inlichtingen gevraagd worden over de door het college gegeven antwoorden op schriftelijke vragen. Concrete tekstwijzigingen voor een verslag dienen voorafgaand aan de raadsvergadering via e-mail te worden ingediend bij de griffier. (art. 23, 24 en 35 Rvo)

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Bespreking van actualiteiten en rapportage over de hoofdzaken en relevante beleidswijzigingen uit (bestuurs)vergaderingen van verbonden partijen. Dit kunnen mededelingen aan de raad zijn door de vertegenwoordigers over actuele zaken dan wel vragen vanuit de raad aan de vertegenwoordigers daarover.

01:04:46 - 01:06:50 - J.W.M. (Jan) Stoffelen
01:06:50 - 01:08:31 - K.W.T. (Karel) van Soest

RIS 2021-R-562
Portefeuillehouder: Wethouder Stevens

Resultaat stemming

RIS 2021-R-564
Portefeuillehouder: Wethouder Stevens

Resultaat stemming

RIS 2021-R-565
Portefeuillehouder: Wethouder Hendriks

Resultaat stemming

RIS 2021-R-566
Portefeuillehouder: Wethouder Hendriks

Resultaat stemming

Fracties kunnen beknopt aangeven waarom zij voor of tegen het voorstel zijn. Hiervan wordt aantekening gemaakt en hierover wordt niet beraadslaagd.

Op basis van gemaakte afspraken tijdens de raadsvergadering van 14 oktober j.l. zal het college een stand van zaken geven aangaande het MFA Vierlingsbeek.

Bijgevoegd twee memo's van het college d.d. 26 oktober 2021 en 7 december 2021  inzake het vervolgproces voor MFA Vierlingsbeek en verschillende ingekomen stukken m.b.t. het MFA Vierlingsbeek.

01:08:31 - 01:08:47 - A.G.M. (Twan) Stiphout
01:08:47 - 01:08:51 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:09:57 - 01:12:06 - A.M. (Fons) van Mil
01:12:06 - 01:12:13 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:12:23 - 01:14:07 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
01:14:07 - 01:14:09 - A.M. (Fons) van Mil
01:14:09 - 01:14:16 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:14:16 - 01:14:42 - A.M. (Fons) van Mil
01:14:51 - 01:15:05 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:15:05 - 01:17:14 - A.G.M. (Twan) Stiphout
01:17:14 - 01:17:16 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:17:16 - 01:17:38 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
01:17:38 - 01:17:40 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:17:40 - 01:18:58 - J.A.T.M. (Han) Welbers
01:18:58 - 01:19:01 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:19:01 - 01:20:01 - T.O. (Thomas) van der Meer
01:20:01 - 01:20:04 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:20:04 - 01:22:13 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
01:22:13 - 01:22:14 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:22:23 - 01:24:19 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
01:24:19 - 01:25:10 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:25:10 - 01:25:56 - P.F. (Frans) van der Zande

RIS 2021-R-567
Portefeuillehouder: Wethouder Verstraaten

Resultaat stemming

01:25:56 - 01:27:54 - P.F. (Frans) van der Zande
01:27:54 - 01:27:57 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:27:57 - 01:31:51 - A.G.M. (Twan) Stiphout
01:31:51 - 01:31:54 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:31:54 - 01:32:40 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
01:32:40 - 01:32:45 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:32:51 - 01:33:24 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
01:33:24 - 01:33:29 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:33:29 - 01:37:20 - J.A.T.M. (Han) Welbers
01:37:20 - 01:37:22 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:37:22 - 01:40:04 - T.O. (Thomas) van der Meer
01:40:04 - 01:40:05 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:40:05 - 01:40:37 - P.F. (Frans) van der Zande
01:40:37 - 01:40:38 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:40:38 - 01:40:48 - T.O. (Thomas) van der Meer
01:40:48 - 01:41:07 - P.F. (Frans) van der Zande
01:41:07 - 01:41:11 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:41:11 - 01:41:29 - T.O. (Thomas) van der Meer
01:41:29 - 01:41:30 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:41:30 - 01:41:49 - J.A.T.M. (Han) Welbers
01:41:49 - 01:42:30 - P.F. (Frans) van der Zande
01:42:30 - 01:42:35 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:42:35 - 01:43:58 - J.B. (Johan) Koelman
01:43:58 - 01:44:04 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:44:04 - 01:44:10 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
01:44:10 - 01:44:12 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:44:12 - 01:44:51 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
01:44:51 - 01:44:55 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:45:12 - 01:50:45 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
01:50:45 - 01:50:48 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:50:48 - 01:51:07 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
01:51:42 - 01:51:48 - J.A.T.M. (Han) Welbers
01:51:48 - 01:51:57 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:53:52 - 01:57:39 - A.G.M. (Twan) Stiphout
01:57:39 - 01:57:43 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:57:43 - 01:59:08 - J.A.T.M. (Han) Welbers
01:59:08 - 01:59:13 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
01:59:13 - 01:59:17 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:59:17 - 01:59:21 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
01:59:21 - 01:59:37 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:00:14 - 02:00:17 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
02:00:17 - 02:00:21 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:00:21 - 02:00:47 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
02:00:47 - 02:01:06 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:01:06 - 02:01:39 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
02:01:39 - 02:01:47 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:01:47 - 02:02:05 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:02:05 - 02:02:07 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:02:07 - 02:02:35 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:02:35 - 02:02:36 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:02:36 - 02:03:41 - A.G.M. (Twan) Stiphout
02:03:41 - 02:03:43 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:03:43 - 02:04:53 - T.O. (Thomas) van der Meer
02:04:53 - 02:04:55 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:04:55 - 02:05:29 - P.F. (Frans) van der Zande
02:05:29 - 02:05:30 - T.O. (Thomas) van der Meer
02:05:30 - 02:05:31 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:05:31 - 02:06:11 - T.O. (Thomas) van der Meer
02:06:11 - 02:06:24 - P.F. (Frans) van der Zande
02:06:24 - 02:06:46 - T.O. (Thomas) van der Meer
02:06:46 - 02:06:49 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:06:49 - 02:07:33 - J.B. (Johan) Koelman
02:07:33 - 02:09:53 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:09:53 - 02:10:21 - J.B. (Johan) Koelman
02:10:21 - 02:12:45 - K.W.T. (Karel) van Soest

Resultaat stemming

RIS 2021-R-569

Resultaat stemming

02:12:46 - 02:15:00 - G.H.J. (Gérard) Kusters
02:15:00 - 02:16:15 - K.W.T. (Karel) van Soest

RIS 2021-R-568

Resultaat stemming

02:16:15 - 02:17:23 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:17:23 - 02:17:25 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:17:25 - 02:19:15 - P.F. (Frans) van der Zande
02:19:15 - 02:19:16 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:19:16 - 02:21:27 - A.G.M. (Twan) Stiphout
02:21:27 - 02:21:50 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:21:50 - 02:22:59 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
02:22:59 - 02:23:04 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:23:10 - 02:23:11 - W.T.A. (Willem) van Haren
02:23:11 - 02:23:12 - K.H.W. (Kike) Groenewoud-de Best
02:23:12 - 02:23:13 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
02:26:03 - 02:26:09 - A.G.M. (Twan) Stiphout
02:26:43 - 02:26:53 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:26:53 - 02:26:54 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
02:27:30 - 02:27:50 - P.F. (Frans) van der Zande
02:27:50 - 02:27:51 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
02:27:56 - 02:28:33 - A.G.M. (Twan) Stiphout
02:28:33 - 02:29:01 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:29:01 - 02:29:05 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:29:05 - 02:29:16 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:29:16 - 02:29:39 - P.F. (Frans) van der Zande
02:29:39 - 02:29:41 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:29:41 - 02:29:52 - P.F. (Frans) van der Zande
02:29:52 - 02:29:55 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:29:55 - 02:30:03 - P.F. (Frans) van der Zande
02:30:03 - 02:30:22 - K.W.T. (Karel) van Soest

Resultaat stemming

02:30:22 - 02:31:54 - P.F. (Frans) van der Zande
02:31:54 - 02:32:02 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:32:02 - 02:33:42 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
02:33:42 - 02:33:43 - P.F. (Frans) van der Zande
02:33:43 - 02:33:45 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:33:45 - 02:34:14 - P.F. (Frans) van der Zande
02:34:14 - 02:34:16 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:34:16 - 02:34:24 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
02:34:24 - 02:34:30 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:34:30 - 02:35:01 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
02:35:01 - 02:35:02 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:35:02 - 02:35:35 - S.C.M. (Sonja) Stevens-Kremers
02:35:35 - 02:35:37 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:35:37 - 02:36:05 - J.B. (Johan) Koelman
02:36:05 - 02:36:20 - P.F. (Frans) van der Zande
02:36:20 - 02:36:21 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:36:21 - 02:36:42 - P.F. (Frans) van der Zande
02:36:42 - 02:36:46 - J.B. (Johan) Koelman
02:36:46 - 02:36:47 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:36:47 - 02:36:50 - P.F. (Frans) van der Zande
02:36:50 - 02:36:56 - J.B. (Johan) Koelman
02:36:56 - 02:37:12 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:37:12 - 02:37:48 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:37:48 - 02:37:50 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:37:50 - 02:38:17 - T.O. (Thomas) van der Meer
02:38:17 - 02:38:21 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:38:21 - 02:39:20 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
02:39:20 - 02:40:45 - K.W.T. (Karel) van Soest