Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 9 december 2021

19:30 - 21:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
K.W.T. van Soest
Toelichting

Vanwege de huidige coronamaatregelen vindt de vergadering plaats zonder publiek.

U kunt de openbare streaming volgen via deze link: https://bit.ly/320EXqI

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:02:59 - 00:03:14 - P.F. (Frans) van der Zande
  00:03:14 - 00:03:26 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:03:26 - 00:03:35 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  00:03:35 - 00:04:13 - K.W.T. (Karel) van Soest
 2. Derden kunnen over op de agenda vermelde onderwerpen hier gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier. (art. 14 Rvo)

 3. Raadsleden dienen het onderwerp en de strekking van de vraag op de woensdag, voorafgaand aan de raadsvergadering, voor 12.00 uur via de griffier bij de voorzitter te melden. Geen interrupties of moties toegestaan. (art. 37 Rvo)

  00:04:20 - 00:04:57 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
  00:05:07 - 00:05:56 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  00:06:00 - 00:06:03 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
  00:06:05 - 00:06:18 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  00:06:22 - 00:06:40 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
  00:06:42 - 00:07:09 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  00:07:33 - 00:07:45 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:07:45 - 00:07:50 - J.B. (Johan) Koelman
  00:07:50 - 00:07:54 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:07:54 - 00:08:44 - J.B. (Johan) Koelman
  00:08:44 - 00:08:49 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:09:11 - 00:10:18 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
  00:10:18 - 00:10:19 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:10:19 - 00:10:47 - J.B. (Johan) Koelman
  00:10:49 - 00:10:50 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:10:51 - 00:11:13 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
  00:11:13 - 00:11:58 - J.B. (Johan) Koelman
  00:12:07 - 00:12:25 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
  00:12:25 - 00:12:27 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:12:27 - 00:12:47 - P.F. (Frans) van der Zande
  00:12:47 - 00:13:01 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:13:01 - 00:13:12 - J.B. (Johan) Koelman
  00:13:12 - 00:13:24 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:13:24 - 00:14:47 - S.C.M. (Sonja) Stevens-Kremers
  00:14:47 - 00:18:38 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:18:38 - 00:19:13 - S.C.M. (Sonja) Stevens-Kremers
  00:19:13 - 00:19:38 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:19:38 - 00:19:53 - S.C.M. (Sonja) Stevens-Kremers
  00:19:53 - 00:20:25 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:20:25 - 00:21:32 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  00:21:32 - 00:21:36 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:22:03 - 00:24:32 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
  00:24:32 - 00:24:35 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:24:35 - 00:24:48 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  00:24:57 - 00:25:18 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
  00:25:18 - 00:25:19 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  00:25:19 - 00:25:23 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:25:23 - 00:26:05 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  00:26:05 - 00:26:07 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:26:10 - 00:26:25 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
  00:26:25 - 00:26:45 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  00:26:50 - 00:26:51 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
  00:27:29 - 00:27:42 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  00:27:48 - 00:28:00 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
  00:28:00 - 00:28:02 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:28:02 - 00:28:43 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  00:28:45 - 00:28:46 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:29:43 - 00:29:50 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  00:29:55 - 00:30:08 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
  00:30:08 - 00:30:10 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:30:10 - 00:30:26 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  00:30:59 - 00:31:17 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:31:17 - 00:32:56 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  00:32:56 - 00:36:16 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:36:16 - 00:36:55 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  00:36:55 - 00:37:50 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:37:50 - 00:38:11 - J.B. (Johan) Koelman
  00:38:11 - 00:38:36 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:38:36 - 00:38:39 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  00:38:39 - 00:38:47 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:38:47 - 00:39:04 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  00:39:04 - 00:39:35 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:39:35 - 00:42:02 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  00:42:02 - 00:42:05 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:42:24 - 00:44:42 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
  00:44:42 - 00:44:43 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  00:44:43 - 00:44:44 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:44:44 - 00:44:58 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  00:44:58 - 00:45:05 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:45:05 - 00:45:48 - A.M. (Fons) van Mil
  00:45:48 - 00:45:49 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:45:49 - 00:45:50 - A.M. (Fons) van Mil
  00:46:08 - 00:46:32 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
  00:46:32 - 00:46:45 - A.M. (Fons) van Mil
  00:47:50 - 00:48:22 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:49:02 - 00:52:19 - L.J.W.M. (Lian) Nabuurs-Willems
  00:52:19 - 00:52:51 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:53:09 - 00:53:42 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  00:53:52 - 00:54:32 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:55:48 - 00:56:21 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
  00:56:27 - 00:56:59 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:00:01 - 01:00:55 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
  01:01:04 - 01:01:20 - L.J.W.M. (Lian) Nabuurs-Willems
  01:01:25 - 01:02:28 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
  01:02:28 - 01:02:32 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:02:32 - 01:02:41 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  01:02:41 - 01:04:36 - K.W.T. (Karel) van Soest
 4. De agendacommissie doet namens het presidium voorstellen m.b.t. de afdoening van de ingekomen stukken. Aansluitend aan dit onderdeel kunnen door de vragenstellers nadere inlichtingen gevraagd worden over de door het college gegeven antwoorden op schriftelijke vragen. Concrete tekstwijzigingen voor een verslag dienen voorafgaand aan de raadsvergadering via e-mail te worden ingediend bij de griffier. (art. 23, 24 en 35 Rvo)

 5. Resultaat stemming

 6. Resultaat stemming

 7. Bespreking van actualiteiten en rapportage over de hoofdzaken en relevante beleidswijzigingen uit (bestuurs)vergaderingen van verbonden partijen. Dit kunnen mededelingen aan de raad zijn door de vertegenwoordigers over actuele zaken dan wel vragen vanuit de raad aan de vertegenwoordigers daarover.

  01:04:50 - 01:06:54 - J.W.M. (Jan) Stoffelen
  01:06:54 - 01:08:35 - K.W.T. (Karel) van Soest
 8. RIS 2021-R-562
  Portefeuillehouder: Wethouder Stevens

  Resultaat stemming

 9. RIS 2021-R-564
  Portefeuillehouder: Wethouder Stevens

  Resultaat stemming

 10. RIS 2021-R-565
  Portefeuillehouder: Wethouder Hendriks

  Resultaat stemming

 11. RIS 2021-R-566
  Portefeuillehouder: Wethouder Hendriks

  Resultaat stemming

 12. Fracties kunnen beknopt aangeven waarom zij voor of tegen het voorstel zijn. Hiervan wordt aantekening gemaakt en hierover wordt niet beraadslaagd.

 13. Op basis van gemaakte afspraken tijdens de raadsvergadering van 14 oktober j.l. zal het college een stand van zaken geven aangaande het MFA Vierlingsbeek.

  Bijgevoegd twee memo's van het college d.d. 26 oktober 2021 en 7 december 2021  inzake het vervolgproces voor MFA Vierlingsbeek en verschillende ingekomen stukken m.b.t. het MFA Vierlingsbeek.

  01:08:35 - 01:08:51 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  01:08:51 - 01:08:55 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:10:01 - 01:12:10 - A.M. (Fons) van Mil
  01:12:10 - 01:12:17 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:12:27 - 01:14:12 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  01:14:12 - 01:14:13 - A.M. (Fons) van Mil
  01:14:13 - 01:14:20 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:14:20 - 01:14:46 - A.M. (Fons) van Mil
  01:14:55 - 01:15:09 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:15:09 - 01:17:18 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  01:17:18 - 01:17:20 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:17:20 - 01:17:42 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  01:17:42 - 01:17:44 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:17:44 - 01:19:02 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  01:19:02 - 01:19:05 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:19:05 - 01:20:05 - T.O. (Thomas) van der Meer
  01:20:05 - 01:20:08 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:20:08 - 01:22:17 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  01:22:17 - 01:22:18 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:22:28 - 01:24:24 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  01:24:24 - 01:25:14 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:25:14 - 01:26:00 - P.F. (Frans) van der Zande
 14. RIS 2021-R-567
  Portefeuillehouder: Wethouder Verstraaten

  Resultaat stemming

  01:26:00 - 01:27:58 - P.F. (Frans) van der Zande
  01:27:58 - 01:28:01 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:28:01 - 01:31:55 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  01:31:55 - 01:31:58 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:31:58 - 01:32:44 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  01:32:44 - 01:32:49 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:32:55 - 01:33:28 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
  01:33:28 - 01:33:33 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:33:33 - 01:37:24 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  01:37:24 - 01:37:26 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:37:26 - 01:40:08 - T.O. (Thomas) van der Meer
  01:40:08 - 01:40:09 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:40:09 - 01:40:41 - P.F. (Frans) van der Zande
  01:40:41 - 01:40:43 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:40:43 - 01:40:53 - T.O. (Thomas) van der Meer
  01:40:53 - 01:41:11 - P.F. (Frans) van der Zande
  01:41:11 - 01:41:15 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:41:15 - 01:41:33 - T.O. (Thomas) van der Meer
  01:41:33 - 01:41:35 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:41:35 - 01:41:53 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  01:41:53 - 01:42:35 - P.F. (Frans) van der Zande
  01:42:35 - 01:42:39 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:42:39 - 01:44:02 - J.B. (Johan) Koelman
  01:44:02 - 01:44:08 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:44:08 - 01:44:14 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  01:44:14 - 01:44:16 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:44:16 - 01:44:55 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  01:44:55 - 01:44:59 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:45:17 - 01:50:49 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  01:50:49 - 01:50:52 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:50:52 - 01:51:11 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  01:51:46 - 01:51:52 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  01:51:52 - 01:52:01 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:53:56 - 01:57:43 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  01:57:43 - 01:57:47 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:57:47 - 01:59:13 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  01:59:13 - 01:59:17 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  01:59:17 - 01:59:21 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:59:21 - 01:59:25 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  01:59:25 - 01:59:41 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  02:00:18 - 02:00:21 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  02:00:21 - 02:00:25 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:00:25 - 02:00:51 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  02:00:51 - 02:01:10 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:01:10 - 02:01:43 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  02:01:43 - 02:01:52 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:01:52 - 02:02:09 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  02:02:09 - 02:02:11 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:02:11 - 02:02:39 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  02:02:39 - 02:02:40 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:02:40 - 02:03:45 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  02:03:45 - 02:03:47 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:03:47 - 02:04:57 - T.O. (Thomas) van der Meer
  02:04:57 - 02:04:59 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:04:59 - 02:05:33 - P.F. (Frans) van der Zande
  02:05:33 - 02:05:34 - T.O. (Thomas) van der Meer
  02:05:34 - 02:05:35 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:05:35 - 02:06:15 - T.O. (Thomas) van der Meer
  02:06:15 - 02:06:28 - P.F. (Frans) van der Zande
  02:06:28 - 02:06:50 - T.O. (Thomas) van der Meer
  02:06:50 - 02:06:53 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:06:53 - 02:07:37 - J.B. (Johan) Koelman
  02:07:37 - 02:09:57 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:09:57 - 02:10:25 - J.B. (Johan) Koelman
  02:10:25 - 02:12:49 - K.W.T. (Karel) van Soest
 15. Resultaat stemming

 16. RIS 2021-R-569

  Resultaat stemming

  02:12:50 - 02:15:04 - G.H.J. (Gérard) Kusters
  02:15:04 - 02:16:19 - K.W.T. (Karel) van Soest
 17. RIS 2021-R-568

  Resultaat stemming

  02:16:19 - 02:17:27 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  02:17:27 - 02:17:29 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:17:29 - 02:19:19 - P.F. (Frans) van der Zande
  02:19:19 - 02:19:20 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:19:20 - 02:21:31 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  02:21:31 - 02:21:54 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:21:54 - 02:23:03 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
  02:23:03 - 02:23:08 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:23:14 - 02:23:15 - W.T.A. (Willem) van Haren
  02:23:15 - 02:23:16 - K.H.W. (Kike) Groenewoud-de Best
  02:23:16 - 02:23:17 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  02:26:07 - 02:26:13 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  02:26:47 - 02:26:57 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:26:57 - 02:26:58 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  02:27:35 - 02:27:54 - P.F. (Frans) van der Zande
  02:27:54 - 02:27:55 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  02:28:00 - 02:28:37 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  02:28:37 - 02:29:05 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:29:05 - 02:29:09 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  02:29:09 - 02:29:20 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:29:20 - 02:29:43 - P.F. (Frans) van der Zande
  02:29:43 - 02:29:45 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:29:45 - 02:29:56 - P.F. (Frans) van der Zande
  02:29:56 - 02:29:59 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:29:59 - 02:30:07 - P.F. (Frans) van der Zande
  02:30:07 - 02:30:26 - K.W.T. (Karel) van Soest
 18. Resultaat stemming

  02:30:26 - 02:31:58 - P.F. (Frans) van der Zande
  02:31:58 - 02:32:06 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:32:06 - 02:33:46 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  02:33:46 - 02:33:47 - P.F. (Frans) van der Zande
  02:33:47 - 02:33:49 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:33:49 - 02:34:18 - P.F. (Frans) van der Zande
  02:34:18 - 02:34:20 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:34:20 - 02:34:28 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  02:34:28 - 02:34:34 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:34:34 - 02:35:05 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  02:35:05 - 02:35:06 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:35:06 - 02:35:39 - S.C.M. (Sonja) Stevens-Kremers
  02:35:39 - 02:35:41 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:35:41 - 02:36:09 - J.B. (Johan) Koelman
  02:36:09 - 02:36:24 - P.F. (Frans) van der Zande
  02:36:24 - 02:36:25 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:36:25 - 02:36:46 - P.F. (Frans) van der Zande
  02:36:46 - 02:36:50 - J.B. (Johan) Koelman
  02:36:50 - 02:36:51 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:36:51 - 02:36:54 - P.F. (Frans) van der Zande
  02:36:54 - 02:37:00 - J.B. (Johan) Koelman
  02:37:00 - 02:37:16 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:37:16 - 02:37:52 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  02:37:52 - 02:37:54 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:37:54 - 02:38:22 - T.O. (Thomas) van der Meer
  02:38:22 - 02:38:25 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:38:25 - 02:39:24 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  02:39:24 - 02:40:50 - K.W.T. (Karel) van Soest