Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 14 oktober 2021

19:30 - 23:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
K.W.T. van Soest
Toelichting

Publiek is van harte welkom! Gelieve van tevoren door te geven aan de griffie via e-mail: griffie@boxmeer.nl.

Link naar streaming: https://bit.ly/3mRq6pd

Uitzending

Agendapunten

00:03:53 - 00:06:58 - K.W.T. (Karel) van Soest

Resultaat stemming

00:06:58 - 00:07:04 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
00:07:09 - 00:08:04 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:08:04 - 00:09:48 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen

Derden kunnen over op de agenda vermelde onderwerpen hier gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier. (art. 14 Rvo)

00:09:48 - 00:09:56 - R. Branje
00:15:24 - 00:19:59 - A. de Ponti
00:19:59 - 00:20:12 - J.A.T.M. (Han) Welbers
00:20:12 - 00:21:11 - A. de Ponti
00:21:11 - 00:30:39 - B. Berbers
00:31:27 - 00:31:38 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:31:38 - 00:31:51 - S. Verstegen
00:36:31 - 00:37:55 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:37:55 - 00:38:45 - P.I.M.H. (Peter) Stevens

Raadsleden dienen het onderwerp en de strekking van de vraag op de woensdag, voorafgaand aan de raadsvergadering, voor 12.00 uur via de griffier bij de voorzitter te melden. Geen interrupties of moties toegestaan. (art. 37 Rvo)

00:38:45 - 00:40:12 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
00:40:12 - 00:40:25 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
00:41:44 - 00:45:02 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
00:45:02 - 00:45:07 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
00:45:50 - 00:46:17 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
00:46:17 - 00:46:37 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
00:46:37 - 00:46:50 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:46:50 - 00:48:42 - J.B. (Johan) Koelman
00:48:42 - 00:49:19 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten

De agendacommissie doet namens het presidium voorstellen m.b.t. de afdoening van de ingekomen stukken. Aansluitend aan dit onderdeel kunnen door de vragenstellers nadere inlichtingen gevraagd worden over de door het college gegeven antwoorden op schriftelijke vragen. Concrete tekstwijzigingen voor een verslag dienen voorafgaand aan de raadsvergadering via e-mail te worden ingediend bij de griffier. (art. 23, 24 en 35 Rvo)

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

00:49:19 - 00:49:25 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:49:54 - 00:50:38 - A.G.M. (Twan) Stiphout
00:50:38 - 00:51:26 - K.W.T. (Karel) van Soest

Bespreking van actualiteiten en rapportage over de hoofdzaken en relevante beleidswijzigingen uit (bestuurs)vergaderingen van verbonden partijen. Dit kunnen mededelingen aan de raad zijn door de vertegenwoordigers over actuele zaken dan wel vragen vanuit de raad aan de vertegenwoordigers daarover.

00:51:26 - 00:51:59 - K.W.T. (Karel) van Soest

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-543)
Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-542)
Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-537)
Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-536)
Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

Resultaat stemming

Fracties kunnen beknopt aangeven waarom zij voor of tegen het voorstel zijn. Hiervan wordt aantekening gemaakt en hierover wordt niet beraadslaagd.

(RIS 2021-R-554)
Portefeuillehouder M.W.G. Verstraaten

Resultaat stemming

00:51:59 - 00:52:41 - K.W.T. (Karel) van Soest
00:52:41 - 00:54:17 - J.A.T.M. (Han) Welbers
00:54:17 - 00:54:19 - J. (Jaap) van Densen
00:56:29 - 00:57:35 - T.O. (Thomas) van der Meer
00:58:48 - 01:00:01 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
01:00:01 - 01:01:11 - A.G.M. (Twan) Stiphout
01:02:10 - 01:03:39 - P.F. (Frans) van der Zande
01:03:39 - 01:04:49 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
01:04:49 - 01:12:01 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
01:15:00 - 01:16:03 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
01:16:03 - 01:17:12 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
01:17:12 - 01:18:10 - J.A.T.M. (Han) Welbers
01:18:10 - 01:18:58 - J. (Jaap) van Densen
01:18:58 - 01:21:20 - T.O. (Thomas) van der Meer
01:21:20 - 01:21:59 - A.G.M. (Twan) Stiphout
01:22:44 - 01:22:52 - T.O. (Thomas) van der Meer
01:22:54 - 01:23:44 - A.G.M. (Twan) Stiphout
01:23:44 - 01:24:07 - P.F. (Frans) van der Zande
01:24:07 - 01:24:09 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
01:24:33 - 01:25:02 - T.O. (Thomas) van der Meer
01:25:02 - 01:25:09 - P.F. (Frans) van der Zande
01:25:09 - 01:25:14 - T.O. (Thomas) van der Meer
01:25:14 - 01:25:26 - P.F. (Frans) van der Zande
01:25:26 - 01:26:02 - T.O. (Thomas) van der Meer
01:26:02 - 01:26:25 - P.F. (Frans) van der Zande
01:26:25 - 01:27:11 - A.G.M. (Twan) Stiphout
01:27:11 - 01:29:40 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
01:29:40 - 01:30:02 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
01:30:02 - 01:30:46 - T.O. (Thomas) van der Meer
01:30:46 - 01:31:55 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:31:55 - 01:32:11 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
01:32:11 - 01:32:24 - T.O. (Thomas) van der Meer
01:32:24 - 01:33:00 - J.A.T.M. (Han) Welbers
01:33:00 - 01:33:13 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
01:33:13 - 01:34:29 - K.W.T. (Karel) van Soest

Ingediend door D66, PK, SP en VVD.

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-541)
Portefeuillehouder M.W.G. Verstraaten

Resultaat stemming

01:34:29 - 01:34:40 - J.P.M. (Jan) van Densen
01:37:14 - 01:37:24 - J.A.T.M. (Han) Welbers
01:37:24 - 01:37:25 - J.P.M. (Jan) van Densen
01:37:42 - 01:39:44 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
01:39:44 - 01:41:20 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
01:41:20 - 01:41:26 - P.F. (Frans) van der Zande
01:42:53 - 01:43:08 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:43:08 - 01:43:09 - J.P.M. (Jan) van Densen
01:44:09 - 01:44:24 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
01:44:24 - 01:44:54 - K.W.T. (Karel) van Soest

(RIS 2021-R-552)
Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Inwoners van Vierlingsbeek zijn een petitie gestart. De inhoud en tussenstand is via de onderstaande link te raadplegen. De initiatiefnemers zullen inspreken tijdens de raadsvergadering en de petitie overhandigen aan de burgemeester.

https://www.petitie24.nl/petitie/4083/zeg-ja-tegen-een-nieuw-dorpshuus-in-vierlingsbeek

Bijlagen

01:44:54 - 01:44:57 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:44:57 - 01:45:01 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
01:45:01 - 01:45:43 - K.W.T. (Karel) van Soest
01:45:43 - 01:45:48 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
01:54:22 - 01:54:24 - J.A.T.M. (Han) Welbers
01:54:24 - 01:54:30 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
01:54:44 - 01:54:52 - J.A.T.M. (Han) Welbers
01:54:52 - 01:54:54 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
01:55:05 - 01:56:54 - T.O. (Thomas) van der Meer
01:56:54 - 01:58:49 - J.B. (Johan) Koelman
01:58:49 - 02:01:17 - A.G.M. (Twan) Stiphout
02:05:54 - 02:06:51 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
02:06:51 - 02:07:13 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:07:13 - 02:09:12 - T.O. (Thomas) van der Meer
02:09:12 - 02:09:59 - J.B. (Johan) Koelman
02:09:59 - 02:13:20 - A.G.M. (Twan) Stiphout
02:13:20 - 02:14:14 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
02:14:14 - 02:14:22 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
02:15:02 - 02:16:04 - T.O. (Thomas) van der Meer
02:16:04 - 02:16:24 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:16:24 - 02:16:35 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:16:35 - 02:16:54 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:16:54 - 02:16:56 - P.F. (Frans) van der Zande
02:18:24 - 02:21:49 - A.M. (Fons) van Mil
02:21:49 - 02:21:53 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
02:22:13 - 02:22:17 - A.M. (Fons) van Mil
02:23:31 - 02:24:16 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
02:24:16 - 02:24:32 - A.M. (Fons) van Mil
02:24:32 - 02:25:36 - T.O. (Thomas) van der Meer
02:25:36 - 02:26:32 - A.M. (Fons) van Mil
02:26:32 - 02:27:03 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:27:03 - 02:27:17 - A.M. (Fons) van Mil
02:27:50 - 02:28:02 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
02:28:02 - 02:28:28 - A.M. (Fons) van Mil
02:28:28 - 02:29:24 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
02:29:24 - 02:35:45 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:35:45 - 02:44:47 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
02:44:47 - 02:44:57 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
02:44:57 - 02:44:58 - K.W.T. (Karel) van Soest
02:45:13 - 02:45:23 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:47:06 - 02:47:16 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
02:47:16 - 02:47:25 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
02:48:31 - 02:49:08 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
02:49:08 - 02:49:22 - T.O. (Thomas) van der Meer
02:49:22 - 02:49:26 - J.B. (Johan) Koelman
02:49:26 - 02:50:04 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
02:50:19 - 02:50:49 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
02:50:49 - 02:50:55 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
02:53:46 - 02:55:09 - J.A.T.M. (Han) Welbers
02:55:09 - 02:55:38 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
02:55:38 - 02:56:42 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
02:57:30 - 02:57:32 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
02:57:38 - 02:57:48 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
02:57:48 - 02:57:58 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:28:12 - 03:29:59 - J.A.T.M. (Han) Welbers
03:29:59 - 03:30:17 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
03:30:17 - 03:30:52 - J.A.T.M. (Han) Welbers
03:30:52 - 03:31:10 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
03:31:10 - 03:32:30 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:32:30 - 03:33:23 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
03:33:23 - 03:34:18 - K.W.T. (Karel) van Soest

(RIS 2021-R-548)
Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

Resultaat stemming

03:34:18 - 03:34:45 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:34:45 - 03:37:46 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
03:37:46 - 03:38:17 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
03:38:17 - 03:39:13 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
03:39:13 - 03:39:49 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
03:39:49 - 03:41:51 - P.F. (Frans) van der Zande
03:41:51 - 03:42:32 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
03:42:32 - 03:43:21 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
03:43:21 - 03:44:09 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren

Ingediend door alle fracties van de gemeenteraad.

Resultaat stemming

(RIS 2021-R-553)
Portefeuillehouder B.A.M. de Bruin-van Vught

Resultaat stemming

03:44:09 - 03:44:10 - K.W.T. (Karel) van Soest
03:46:44 - 03:48:14 - J.A.T.M. (Han) Welbers
03:48:14 - 03:48:47 - P.F. (Frans) van der Zande
03:48:47 - 03:49:24 - T.O. (Thomas) van der Meer
03:49:24 - 03:50:32 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
03:50:32 - 03:51:28 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
03:54:00 - 03:55:11 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
03:55:11 - 03:55:42 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
03:55:42 - 03:55:48 - J.B. (Johan) Koelman
03:55:48 - 03:55:55 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
03:55:55 - 03:56:45 - J.A.T.M. (Han) Welbers
03:57:32 - 03:57:49 - P.F. (Frans) van der Zande
03:57:49 - 03:58:49 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
03:58:49 - 03:58:51 - J.A.T.M. (Han) Welbers
03:58:51 - 03:59:46 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
03:59:46 - 04:00:19 - A.G.M. (Twan) Stiphout
04:00:19 - 04:00:27 - K.W.T. (Karel) van Soest
04:00:27 - 04:01:26 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
04:01:26 - 04:01:51 - T.O. (Thomas) van der Meer
04:01:51 - 04:02:15 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
04:02:15 - 04:02:55 - J.B. (Johan) Koelman
04:02:55 - 04:03:38 - A.G.M. (Twan) Stiphout
04:03:38 - 04:03:47 - A.M. (Fons) van Mil
04:03:56 - 04:04:18 - P.F. (Frans) van der Zande
04:04:18 - 04:05:06 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
04:05:06 - 04:05:19 - P.F. (Frans) van der Zande
04:05:19 - 04:06:12 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
04:06:12 - 04:07:03 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
04:07:03 - 04:07:39 - K.W.T. (Karel) van Soest
04:07:39 - 04:08:03 - J.B. (Johan) Koelman
04:08:03 - 04:08:26 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
04:08:26 - 04:09:04 - T.O. (Thomas) van der Meer
04:09:04 - 04:09:40 - K.W.T. (Karel) van Soest

Ingediend door CDA, Team Lokaal, PK, VVD en SP.

Resultaat stemming

04:09:40 - 04:10:28 - K.W.T. (Karel) van Soest

Ingediend door PK, Team Lokaal, VVD en SP.

Resultaat stemming

Ingediend door PK, Team Lokaal, VVD, Liberaal LVC, SP en CDA.

Resultaat stemming

04:10:28 - 04:11:45 - K.W.T. (Karel) van Soest

(RIS 2021-R-546)
Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

Resultaat stemming

04:11:45 - 04:12:29 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
04:12:29 - 04:13:00 - T.O. (Thomas) van der Meer
04:13:00 - 04:13:50 - A.G.M. (Twan) Stiphout
04:13:50 - 04:14:20 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
04:14:20 - 04:14:58 - P.I.M.H. (Peter) Stevens

(RIS 2021-R-544)
Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

Resultaat stemming

04:14:58 - 04:15:17 - K.W.T. (Karel) van Soest
04:15:17 - 04:16:25 - P.F. (Frans) van der Zande
04:17:34 - 04:18:10 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
04:19:05 - 04:19:37 - P.F. (Frans) van der Zande
04:19:37 - 04:20:15 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
04:20:15 - 04:20:40 - P.F. (Frans) van der Zande
04:20:40 - 04:21:26 - A.G.M. (Twan) Stiphout
04:21:26 - 04:21:55 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
04:21:55 - 04:22:29 - A.G.M. (Twan) Stiphout
04:22:29 - 04:22:51 - P.F. (Frans) van der Zande
04:22:51 - 04:23:25 - J.B. (Johan) Koelman
04:23:25 - 04:23:49 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
04:23:49 - 04:25:02 - P.F. (Frans) van der Zande

(RIS 2021-R-550)
Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

Resultaat stemming

04:25:02 - 04:25:42 - J.A.T.M. (Han) Welbers
04:25:42 - 04:26:06 - A.G.M. (Twan) Stiphout
04:26:06 - 04:26:18 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
04:26:18 - 04:26:26 - P.F. (Frans) van der Zande
04:26:26 - 04:26:36 - K.W.T. (Karel) van Soest
04:26:36 - 04:26:47 - P.I.M.H. (Peter) Stevens

(RIS 2021-R-549)
Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

Resultaat stemming

04:27:31 - 04:27:58 - K.W.T. (Karel) van Soest
04:27:58 - 04:29:29 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
04:29:29 - 04:30:56 - J.A.T.M. (Han) Welbers
04:30:56 - 04:33:37 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
04:33:37 - 04:33:45 - W.T.A. (Willem) van Haren
04:33:45 - 04:33:55 - J.B. (Johan) Koelman
04:34:07 - 04:35:00 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
04:35:00 - 04:35:18 - A.G.M. (Twan) Stiphout
04:35:18 - 04:35:52 - P.I.M.H. (Peter) Stevens

Motie vreemd aan de orde van de dag aangaande Ontsluiting Vlaamse Gaai, ingediend door VVD, PK en D66

Resultaat stemming

04:37:21 - 04:37:48 - A.G.M. (Twan) Stiphout
04:37:48 - 04:38:01 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
04:38:01 - 04:39:35 - T.O. (Thomas) van der Meer
04:39:35 - 04:39:47 - P.F. (Frans) van der Zande
04:39:47 - 04:41:48 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
04:41:48 - 04:41:55 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
04:41:55 - 04:42:31 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
04:42:31 - 04:43:00 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
04:43:00 - 04:43:27 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
04:43:27 - 04:43:37 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
04:43:37 - 04:43:48 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
04:43:48 - 04:43:52 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
04:43:52 - 04:43:57 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
04:44:17 - 04:44:25 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
04:44:25 - 04:44:26 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
04:44:35 - 04:45:09 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
04:45:09 - 04:45:29 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
04:45:29 - 04:46:25 - T.O. (Thomas) van der Meer
04:46:25 - 04:47:01 - A.G.M. (Twan) Stiphout
04:47:01 - 04:47:09 - T.O. (Thomas) van der Meer
04:47:09 - 04:47:12 - A.G.M. (Twan) Stiphout
04:47:12 - 04:47:18 - T.O. (Thomas) van der Meer
04:47:27 - 04:48:34 - K.W.T. (Karel) van Soest

Vanwege het late tijdstip en de geldende coronamaatregelen vervalt dit.