Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 14 oktober 2021

19:30 - 23:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
K.W.T. van Soest
Toelichting

Publiek is van harte welkom! Gelieve van tevoren door te geven aan de griffie via e-mail: griffie@boxmeer.nl.

Link naar streaming: https://bit.ly/3mRq6pd

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:03:57 - 00:07:02 - K.W.T. (Karel) van Soest
 2. Resultaat stemming

  00:07:02 - 00:07:08 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
  00:07:13 - 00:08:08 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:08:08 - 00:09:52 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
 3. Derden kunnen over op de agenda vermelde onderwerpen hier gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier. (art. 14 Rvo)

  00:09:52 - 00:10:00 - R. Branje
  00:15:28 - 00:20:03 - A. de Ponti
  00:20:03 - 00:20:16 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  00:20:16 - 00:21:15 - A. de Ponti
  00:21:15 - 00:30:44 - B. Berbers
  00:31:31 - 00:31:42 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:31:42 - 00:31:55 - S. Verstegen
  00:36:35 - 00:37:59 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:37:59 - 00:38:49 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
 4. Raadsleden dienen het onderwerp en de strekking van de vraag op de woensdag, voorafgaand aan de raadsvergadering, voor 12.00 uur via de griffier bij de voorzitter te melden. Geen interrupties of moties toegestaan. (art. 37 Rvo)

  00:38:49 - 00:40:16 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
  00:40:16 - 00:40:29 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  00:41:49 - 00:45:06 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
  00:45:06 - 00:45:11 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  00:45:54 - 00:46:21 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
  00:46:21 - 00:46:41 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  00:46:41 - 00:46:54 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:46:54 - 00:48:46 - J.B. (Johan) Koelman
  00:48:46 - 00:49:23 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
 5. De agendacommissie doet namens het presidium voorstellen m.b.t. de afdoening van de ingekomen stukken. Aansluitend aan dit onderdeel kunnen door de vragenstellers nadere inlichtingen gevraagd worden over de door het college gegeven antwoorden op schriftelijke vragen. Concrete tekstwijzigingen voor een verslag dienen voorafgaand aan de raadsvergadering via e-mail te worden ingediend bij de griffier. (art. 23, 24 en 35 Rvo)

 6. Resultaat stemming

 7. Resultaat stemming

 8. Resultaat stemming

 9. 00:49:23 - 00:49:29 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:49:58 - 00:50:43 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  00:50:43 - 00:51:30 - K.W.T. (Karel) van Soest
 10. Bespreking van actualiteiten en rapportage over de hoofdzaken en relevante beleidswijzigingen uit (bestuurs)vergaderingen van verbonden partijen. Dit kunnen mededelingen aan de raad zijn door de vertegenwoordigers over actuele zaken dan wel vragen vanuit de raad aan de vertegenwoordigers daarover.

 11. 00:51:30 - 00:52:03 - K.W.T. (Karel) van Soest
 12. Resultaat stemming

 13. Resultaat stemming

 14. Resultaat stemming

 15. Resultaat stemming

 16. Resultaat stemming

 17. Resultaat stemming

 18. (RIS 2021-R-543)
  Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

  Resultaat stemming

 19. (RIS 2021-R-542)
  Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

  Resultaat stemming

 20. (RIS 2021-R-537)
  Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

  Resultaat stemming

 21. (RIS 2021-R-536)
  Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

  Resultaat stemming

 22. Fracties kunnen beknopt aangeven waarom zij voor of tegen het voorstel zijn. Hiervan wordt aantekening gemaakt en hierover wordt niet beraadslaagd.

 23. (RIS 2021-R-554)
  Portefeuillehouder M.W.G. Verstraaten

  Resultaat stemming

  00:52:03 - 00:52:45 - K.W.T. (Karel) van Soest
  00:52:45 - 00:54:21 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  00:54:21 - 00:54:23 - J. (Jaap) van Densen
  00:56:33 - 00:57:39 - T.O. (Thomas) van der Meer
  00:58:52 - 01:00:05 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  01:00:05 - 01:01:15 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  01:02:15 - 01:03:43 - P.F. (Frans) van der Zande
  01:03:43 - 01:04:53 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  01:04:53 - 01:12:05 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
  01:15:04 - 01:16:07 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  01:16:07 - 01:17:16 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  01:17:16 - 01:18:14 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  01:18:14 - 01:19:02 - J. (Jaap) van Densen
  01:19:02 - 01:21:24 - T.O. (Thomas) van der Meer
  01:21:24 - 01:22:03 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  01:22:48 - 01:22:57 - T.O. (Thomas) van der Meer
  01:22:59 - 01:23:49 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  01:23:49 - 01:24:11 - P.F. (Frans) van der Zande
  01:24:11 - 01:24:13 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  01:24:37 - 01:25:06 - T.O. (Thomas) van der Meer
  01:25:06 - 01:25:14 - P.F. (Frans) van der Zande
  01:25:14 - 01:25:18 - T.O. (Thomas) van der Meer
  01:25:18 - 01:25:30 - P.F. (Frans) van der Zande
  01:25:30 - 01:26:06 - T.O. (Thomas) van der Meer
  01:26:06 - 01:26:29 - P.F. (Frans) van der Zande
  01:26:29 - 01:27:15 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  01:27:15 - 01:29:44 - M.W.G. (Jeu) Verstraaten
  01:29:44 - 01:30:06 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  01:30:06 - 01:30:50 - T.O. (Thomas) van der Meer
  01:30:50 - 01:31:59 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:31:59 - 01:32:15 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  01:32:15 - 01:32:28 - T.O. (Thomas) van der Meer
  01:32:28 - 01:33:04 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  01:33:04 - 01:33:17 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
  01:33:17 - 01:34:34 - K.W.T. (Karel) van Soest
 24. Ingediend door D66, PK, SP en VVD.

  Resultaat stemming

 25. (RIS 2021-R-541)
  Portefeuillehouder M.W.G. Verstraaten

  Resultaat stemming

  01:34:34 - 01:34:44 - J.P.M. (Jan) van Densen
  01:37:19 - 01:37:28 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  01:37:28 - 01:37:29 - J.P.M. (Jan) van Densen
  01:37:46 - 01:39:49 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
  01:39:49 - 01:41:24 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
  01:41:24 - 01:41:30 - P.F. (Frans) van der Zande
  01:42:57 - 01:43:12 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:43:12 - 01:43:13 - J.P.M. (Jan) van Densen
  01:44:13 - 01:44:28 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
  01:44:28 - 01:44:58 - K.W.T. (Karel) van Soest
 26. (RIS 2021-R-552)
  Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

  Inwoners van Vierlingsbeek zijn een petitie gestart. De inhoud en tussenstand is via de onderstaande link te raadplegen. De initiatiefnemers zullen inspreken tijdens de raadsvergadering en de petitie overhandigen aan de burgemeester.

  https://www.petitie24.nl/petitie/4083/zeg-ja-tegen-een-nieuw-dorpshuus-in-vierlingsbeek

  Bijlagen

  01:44:58 - 01:45:01 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:45:01 - 01:45:05 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
  01:45:05 - 01:45:47 - K.W.T. (Karel) van Soest
  01:45:47 - 01:45:52 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  01:54:26 - 01:54:28 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  01:54:28 - 01:54:34 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  01:54:48 - 01:54:56 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  01:54:56 - 01:54:58 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  01:55:09 - 01:56:58 - T.O. (Thomas) van der Meer
  01:56:58 - 01:58:53 - J.B. (Johan) Koelman
  01:58:53 - 02:01:21 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  02:05:58 - 02:06:55 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  02:06:55 - 02:07:18 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  02:07:18 - 02:09:16 - T.O. (Thomas) van der Meer
  02:09:16 - 02:10:03 - J.B. (Johan) Koelman
  02:10:03 - 02:13:24 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  02:13:24 - 02:14:18 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
  02:14:18 - 02:14:26 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  02:15:06 - 02:16:08 - T.O. (Thomas) van der Meer
  02:16:08 - 02:16:28 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  02:16:28 - 02:16:39 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:16:39 - 02:16:58 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  02:16:58 - 02:17:00 - P.F. (Frans) van der Zande
  02:18:28 - 02:21:53 - A.M. (Fons) van Mil
  02:21:53 - 02:21:57 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
  02:22:17 - 02:22:21 - A.M. (Fons) van Mil
  02:23:35 - 02:24:20 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
  02:24:20 - 02:24:36 - A.M. (Fons) van Mil
  02:24:36 - 02:25:40 - T.O. (Thomas) van der Meer
  02:25:40 - 02:26:36 - A.M. (Fons) van Mil
  02:26:36 - 02:27:07 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  02:27:07 - 02:27:21 - A.M. (Fons) van Mil
  02:27:55 - 02:28:06 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  02:28:06 - 02:28:32 - A.M. (Fons) van Mil
  02:28:32 - 02:29:28 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  02:29:28 - 02:35:49 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  02:35:49 - 02:44:51 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  02:44:51 - 02:45:01 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  02:45:01 - 02:45:02 - K.W.T. (Karel) van Soest
  02:45:17 - 02:45:27 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  02:47:10 - 02:47:20 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  02:47:20 - 02:47:30 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  02:48:35 - 02:49:12 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  02:49:12 - 02:49:26 - T.O. (Thomas) van der Meer
  02:49:26 - 02:49:30 - J.B. (Johan) Koelman
  02:49:30 - 02:50:08 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  02:50:23 - 02:50:53 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
  02:50:53 - 02:50:59 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  02:53:51 - 02:55:13 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  02:55:13 - 02:55:42 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  02:55:42 - 02:56:46 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  02:57:34 - 02:57:36 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  02:57:42 - 02:57:52 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  02:57:52 - 02:58:02 - K.W.T. (Karel) van Soest
  03:28:17 - 03:30:03 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  03:30:03 - 03:30:21 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  03:30:21 - 03:30:56 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  03:30:56 - 03:31:14 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  03:31:14 - 03:32:34 - K.W.T. (Karel) van Soest
  03:32:34 - 03:33:27 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  03:33:27 - 03:34:22 - K.W.T. (Karel) van Soest
 27. Ingediend door Liberaal LVC.

  Amendement is ingetrokken.

 28. Ingediend door CDA en Team Lokaal.

  Amendement is ingetrokken.

 29. (RIS 2021-R-548)
  Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

  Resultaat stemming

  03:34:22 - 03:34:49 - K.W.T. (Karel) van Soest
  03:34:49 - 03:37:50 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
  03:37:50 - 03:38:22 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  03:38:22 - 03:39:17 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
  03:39:17 - 03:39:53 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  03:39:53 - 03:41:55 - P.F. (Frans) van der Zande
  03:41:55 - 03:42:36 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
  03:42:36 - 03:43:25 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
  03:43:25 - 03:44:13 - W.A.G.M. (Willy) Hendriks-van Haren
 30. Ingediend door alle fracties van de gemeenteraad.

  Resultaat stemming

 31. (RIS 2021-R-553)
  Portefeuillehouder B.A.M. de Bruin-van Vught

  Resultaat stemming

  03:44:13 - 03:44:14 - K.W.T. (Karel) van Soest
  03:46:48 - 03:48:18 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  03:48:18 - 03:48:51 - P.F. (Frans) van der Zande
  03:48:51 - 03:49:28 - T.O. (Thomas) van der Meer
  03:49:28 - 03:50:36 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
  03:50:36 - 03:51:32 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
  03:54:04 - 03:55:16 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
  03:55:16 - 03:55:46 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
  03:55:46 - 03:55:52 - J.B. (Johan) Koelman
  03:55:52 - 03:55:59 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
  03:55:59 - 03:56:49 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  03:57:37 - 03:57:53 - P.F. (Frans) van der Zande
  03:57:53 - 03:58:53 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
  03:58:53 - 03:58:55 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  03:58:55 - 03:59:50 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
  03:59:50 - 04:00:23 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  04:00:23 - 04:00:31 - K.W.T. (Karel) van Soest
  04:00:31 - 04:01:31 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
  04:01:31 - 04:01:55 - T.O. (Thomas) van der Meer
  04:01:55 - 04:02:19 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
  04:02:19 - 04:02:59 - J.B. (Johan) Koelman
  04:02:59 - 04:03:42 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  04:03:42 - 04:03:51 - A.M. (Fons) van Mil
  04:04:00 - 04:04:22 - P.F. (Frans) van der Zande
  04:04:22 - 04:05:10 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  04:05:10 - 04:05:23 - P.F. (Frans) van der Zande
  04:05:23 - 04:06:16 - A.J.G. (Anjo) Welles-Verhoeven
  04:06:16 - 04:07:07 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
  04:07:07 - 04:07:43 - K.W.T. (Karel) van Soest
  04:07:43 - 04:08:07 - J.B. (Johan) Koelman
  04:08:07 - 04:08:30 - B.A.M. (Bouke) de Bruin-van Vught
  04:08:30 - 04:09:08 - T.O. (Thomas) van der Meer
  04:09:08 - 04:09:44 - K.W.T. (Karel) van Soest
 32. Ingediend door CDA, Team Lokaal, PK, VVD en SP.

  Resultaat stemming

  04:09:44 - 04:10:32 - K.W.T. (Karel) van Soest
 33. Ingediend door PK, Team Lokaal, VVD en SP.

  Resultaat stemming

 34. Ingediend door PK, Team Lokaal, VVD, Liberaal LVC, SP en CDA.

  Resultaat stemming

  04:10:32 - 04:11:50 - K.W.T. (Karel) van Soest
 35. (RIS 2021-R-546)
  Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

  Resultaat stemming

  04:11:50 - 04:12:33 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  04:12:33 - 04:13:05 - T.O. (Thomas) van der Meer
  04:13:05 - 04:13:54 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  04:13:54 - 04:14:24 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  04:14:24 - 04:15:02 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
 36. (RIS 2021-R-544)
  Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

  Resultaat stemming

  04:15:02 - 04:15:22 - K.W.T. (Karel) van Soest
  04:15:22 - 04:16:29 - P.F. (Frans) van der Zande
  04:17:38 - 04:18:14 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
  04:19:09 - 04:19:41 - P.F. (Frans) van der Zande
  04:19:41 - 04:20:19 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
  04:20:19 - 04:20:44 - P.F. (Frans) van der Zande
  04:20:44 - 04:21:30 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  04:21:30 - 04:21:59 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
  04:21:59 - 04:22:33 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  04:22:33 - 04:22:55 - P.F. (Frans) van der Zande
  04:22:55 - 04:23:29 - J.B. (Johan) Koelman
  04:23:29 - 04:23:53 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
  04:23:53 - 04:25:06 - P.F. (Frans) van der Zande
 37. (RIS 2021-R-550)
  Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

  Resultaat stemming

  04:25:06 - 04:25:46 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  04:25:46 - 04:26:10 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  04:26:10 - 04:26:22 - J.L.A. (Johan) Hermanussen
  04:26:22 - 04:26:30 - P.F. (Frans) van der Zande
  04:26:30 - 04:26:40 - K.W.T. (Karel) van Soest
  04:26:40 - 04:26:51 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
 38. (RIS 2021-R-549)
  Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

  Resultaat stemming

  04:27:35 - 04:28:02 - K.W.T. (Karel) van Soest
  04:28:02 - 04:29:34 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  04:29:34 - 04:31:00 - J.A.T.M. (Han) Welbers
  04:31:00 - 04:33:41 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
  04:33:41 - 04:33:49 - W.T.A. (Willem) van Haren
  04:33:49 - 04:33:59 - J.B. (Johan) Koelman
  04:34:11 - 04:35:04 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
  04:35:04 - 04:35:23 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  04:35:23 - 04:35:56 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
 39. Motie vreemd aan de orde van de dag aangaande Ontsluiting Vlaamse Gaai, ingediend door VVD, PK en D66

  Resultaat stemming

  04:37:26 - 04:37:52 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  04:37:52 - 04:38:05 - M.P.M. (Marc) Oudenhoven
  04:38:05 - 04:39:40 - T.O. (Thomas) van der Meer
  04:39:40 - 04:39:51 - P.F. (Frans) van der Zande
  04:39:51 - 04:41:52 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
  04:41:52 - 04:41:59 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  04:41:59 - 04:42:35 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
  04:42:35 - 04:43:04 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
  04:43:04 - 04:43:31 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
  04:43:31 - 04:43:42 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
  04:43:42 - 04:43:52 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
  04:43:52 - 04:43:56 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
  04:43:56 - 04:44:01 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
  04:44:22 - 04:44:29 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
  04:44:29 - 04:44:31 - P.I.M.H. (Peter) Stevens
  04:44:39 - 04:45:13 - M.E.W.T. (Mariëlla) van Wijnen-Heijs
  04:45:13 - 04:45:33 - J.M. (Judith) Logtens-Hermsen
  04:45:33 - 04:46:29 - T.O. (Thomas) van der Meer
  04:46:29 - 04:47:05 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  04:47:05 - 04:47:13 - T.O. (Thomas) van der Meer
  04:47:13 - 04:47:16 - A.G.M. (Twan) Stiphout
  04:47:16 - 04:47:22 - T.O. (Thomas) van der Meer
  04:47:31 - 04:48:39 - K.W.T. (Karel) van Soest
 40. Vanwege het late tijdstip en de geldende coronamaatregelen vervalt dit.